• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/01/26 ساعت 16:13

    کسانی حق دارند شعار #عدالت بدهند که بتوانند حسن عمل خود را نسبت به اجرای عدالت در زمان مسؤولیت خود ثابت کنند. #قوه_قضائیه سریع‌تر دست به کار شود و با توجه به اینکه تخلفات و جرائم چنین اشخاصی به حد نصاب خود رسیده است به آن‌ها رسیدگی شود و افکار عمومی در جریان آن قرار گیرند.