• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/01/26 ساعت 09:54

    موفقیت #دولت در مهار بازار #ارز به چند پارامتر وابسته است که یکی از این پارامترها مدیریت تقاضای ارز است، آنچه که باعث ایجاد شوک قیمتی در این بازار شد این بود که عرضه ارز به مرور کم شد و اتفاقات اخیر را به وجود آورد و برای آن هم مدیریتی صوت نگرفت.