• یاشار سلطانی   yasharsoltani@

    1397/01/26 ساعت 10:49

    جامعه مدنی و تخصص گرایی شعاری است که مصرف انتخاباتی دارد و احزابی که رای مردم را می‌گیرند، تنها به فکر مهره چینی و تامین منافع خود هستند. شفافیت را فقط به یک سایت تنزل دادن، بازی با اعتماد عمومی است. بجای #نمایش_شفافیت مردم را درجریان لابی‌های احزاب برای #انتخاب_شهردار قرار دهید