• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1397/01/26 ساعت 15:38

    محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس با یکدیگر به صورت تلفنی گفت‌وگو کردند.