• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1397/01/26 ساعت 11:33

    کواکبیان خطاب به قوه قضائیه: حکمت عدم برخورد با «احمدی‌نژاد» و دستگیرنکردن «مرتضوی» چیست؟ آیا شما می‌خواهید با این برخوردها مدعی عدالت قضایی باشید؟