• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/01/25 ساعت 22:56

    امروز نیز مانند سال قبل این توفیق بزرگ را داشتم که به عنوان مدعو ویژه مراسم جشن مبعث درحضور #رهبر_معظم_انقلاب شرکت کنم. هرچندمتوجه نشدم فرق ویژه وغیرویژه چیست. چون یک عده خاص را از دری خاص وارد می‌کردندو در ردیفهای جلو میله‌ها می‌نشاندند؛و من پشت میله‌ها بودم.