• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/01/25 ساعت 16:15

    رهبر انقلاب: رئیس جمهور آمریکا میگوید ما برای مبارزه با سلاح شیمیایی به #سوریه حمله کردیم؛این حرف دروغ است! اینها از اینکه مردمی رنج ببرند، ناراحت نمیشوند و مخالف سلاح شیمیایی نیستند. به بهانه دیکتاتوری وارد میشوند اما خودشان دیکتاتور بین المللی‌اند.