• حمایت ناتو از حملات آمریکا و متحدانش به سوریه دبیرکل #ناتو: حملات هوایی علیه مواضع و تاسیسات تسلیحات شیمیایی #سوریه باعث می‌شود این کشور توانایی خودرا درحملات بیشتر علیه مردمش باسلاح شیمیایی ازدست بدهد