• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1397/01/25 ساعت 12:25

    نام احمد نام جمله انبیا است بعثت پیامبر مکرم اسلام، طلایه‌دار «وماارسلناک الا رحمة للعالمین»، بر باورمندان «بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» مبارک‌ و میمون باد.