• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/01/24 ساعت 12:58

    بعد از #برجام دَر باغ سبزی به سوی #ایران گشوده نشد تا که بخواهد پس از برجام آسیب ببیند، پس بیشترین آسیب‌ها متوجه ناقضان این معاهده خواهد بود.