• حامد توکلی   tavakoliha@

    1397/01/23 ساعت 16:38

    ۱۱. مورد دوم اینه که اگر خواستید موبایلتون رو مدت زیادی استفاده نکنید، حتما اون رو تا پنجاه درصد شارژ کنید و بعد خاموش کنید و کنار بذارید. هر چهار ماه هم یک بار‌ روشن کنید، دوباره تا پنجاه شارژ کنید، خاموش کنید و بذارید کنار. هیچوقت موبایلتون رو مدت طولانی بدون شارژ کنار نگذارید.