• خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

    1397/01/23 ساعت 12:02

    اضافه شدن ٤هزار صندلی به #سینما‌ها رییس حوزه هنری کشور با اعلام اینکه در سال گذشته حدود ۲هزار صندلی به ظرفیت سینماها اضافه شد گفت: در ٦ماه اول سال جاری ٤هزار صندلی دیگر اضافه می‌شود #صبا