• حامد توکلی   tavakoliha@

    1397/01/23 ساعت 16:38

    ۸. اما نبایدهای استفاده از باتری موبایل چیه؟ دو تا قانون اصلی و خیلی حیاتی درمورد باتریهای لیتیومی وجود داره: یک: جلوگیری از گرما و سرمای شدید دو: جلوگیری از بی‌استفاده بودن در حالت خالی از شارژ توضیح میدم.