• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1397/01/22 ساعت 18:59

    دستور دادند دلار۴۲۰۰تومان شود.گفتند چرا توزیع نمی‌شود؟گفت فقط به مصارف خاص می‌دهیم. گفتند پس،چرا به همان‌ها نمی‌دهید گفت داریم آیین نامه می‌نویسیم! گفتند حالا اگر احتیاج فوری به چند صد دلار داشتیم از کجا تهیه کنیم؟ گفت حرف نزن، قاچاقچی، بی سواد، بی عقل ، برو به جهنم ….