• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1397/01/22 ساعت 18:58

    فردی ادعای پیامبری کرد. گفتند کتابت کو؟ گفت کتاب ندارم،جزوه میدم! گفتند جزوه‌ات کو؟گفت داده‌ام سیمی کنند! #دلار