• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/01/22 ساعت 10:22

    #آمریکا هیچگاه با توجه به شرایط اقتصادی این کشور اقدام #نظامی علیه #ایران انجام نخواهد داد. مسئولان نباید هیچ‌گونه تهدید نظامی از سوی آمریکا را جدی بگیرند، چرا که آمریکا در صورتی تن به حمله نظامی می‌دهد که امکان جبران هزینه‌های اقتصادی و سیاسی حاصل از جنگ نظامی را داشته باشد.