• پوریا سوری   pooryasoori@

    1397/01/21 ساعت 11:55

    #نجفی بنا بود امروز از مهمترین اقدام ضدفساد خود #سامانه_شفافیت شهرداری تهران رونمایی کند! که استعفا شد یاد این شعر هوشنگ ابتهاج افتادم: ای صبح! ای بشارت فردا امشب خروس را بر آستان آمدنت سر بریده‌اند - عکس پیوست آخرین نامه #شهردار_تهران به شهروندان است