• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1397/01/20 ساعت 15:57

    آنچه که در مورد دیدگاههای سیاسی افراد در رسانه‌ها می‌بینیم با واقعیت آدم‌ها خیلی متفاوت است. وجوه مشترکمان فراوان‌تر از برخی اختلاف‌نظرهای سیاسی است. آن را دریابیم و در جهت خدمت بیشتر به مردم به کار گیریم.