• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1397/01/20 ساعت 15:57

    محورهایی چون تولید زباله، جمع آوری محیطی، مسأله بازیافت و خطرات پلاستیک و تخریب گسترده محیط زیست و استفاده از ظرفیت‌های موجود و مزیت‌های نسبی‌مان مورد بحث و جمع‌بندی قرار گرفت. پیشنهاد او را در مورد پیوستن به چالش (کمپین) #بی_زباله پذیرفتم.