• تحویل اجساد قربانیان سانحه هوایی تهران یاسوج به پزشکی قانونی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور: پس از تحویل قطعات اجساد سانحه هوایی تهران #یاسوج، تیم‌های پزشکی قانونی که پیشتر از خانواده‌ها نمونه‌های DNA اخذ کرده‌ بودند، عملیات تعیین هویت جان‌باختگان را آغاز کردند. تسنیم