• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1397/01/20 ساعت 15:56

    فکر نمی‌کردم پس از کدورت‌های انتخاباتی در اصفهان برای ایشان دل و دماغی مانده باشد. از روحیه و انگیزه بالای ایشان در عرصه خدمات اجتماعی خوشم آمد و او را تحسین کردم.