• حساب توییتری منتسب به آستان قدس رضوی   razavi_aqr_ir@

    1397/01/19 ساعت 10:25

    اگر نیکی کنید به خود نیکی کرده‌اید و اگر بدی کنید به خود بدی کرده‌اید. سوره اسراء آیه ۷ #قرآن