• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/01/19 ساعت 15:10

    به دنبال سانحه رانندگی در #پاکستان که در وابسته نظامی آمریکا در اسلام آباد با عبور از چراغ قرمز یک موتورسوار پاکستانی را زیر گرفت، پاکستان، سفیر #آمریکا را احضار و مراتب اعتراض این کشور را به طور رسمی اعلام کرد.