• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/01/19 ساعت 10:11

    آقای #رئیسی عضو شورای مرکزی #جامعه_روحانیت_مبارز است و نسبت به حضور در جلسات اهتمام دارد. وی در آستان قدس رضوی در مشهد مقدس مشغله زیادی دارد و به طور طبیعی فاصله مشهد تا تهران و مشغله زیاد، گاهی مانع از حضور در جلسات می‌شود. جدایی رئیسی از شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز کذب است.