• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/01/18 ساعت 12:25

    خانواده‌هایی #یارانه دریافت می‌کنند و کردند که این پول به اندازه پول توجیبی بچه‌هایشان هم نبود و نیست. صدقه‌ای که این خانواده‌ها به فقرا می‌دهند باید بیش از این باشد.