• روزنامه آفتاب یزد   aftab_yazd@

    1397/01/14 ساعت 18:26

    #محمد_درویش : باید قوانینی عملی وضع کنیم که باعث صرفه‌جویی در آب شود. شرط پایان کار آپارتمان‌ها کنتور آب برای هر واحد باشد یک سرو هزار سودا http://aftabeyazd.ir/?newsid=۱۰۱۹۲۴