• سازمان محیط زیست   doe_ir@

    1397/01/14 ساعت 12:52

    کاوه مدنى می‌گوید: «چالش #بی_زباله نه کاه است و نه کوه! این چالش بازی سلبریتی‌ها نیست بلکه تمرین مسئولیت اجتماعی است تا برخی از وظایف ساده محیط زیستی‌مان را به یاد آوریم.»