• حسين قهار   Ghahhar@

    1397/01/13 ساعت 21:44

    #فردوسی_پور دیگه واضح‌تر از این نمی‌تونست به #کی_روش برای اجرای درخواستش که خواسته بازیکنان ملی پوش داخلی به جای باشگاه در اختیار تیم ملی باشن کمک کنه! . این یک نظرسنجی برنامه ریزی شده و هدفمنده برای اینکه ملی پوشان رو از باشگاه‌ها بگیرن!