• علیرضا کیانپور   KianpourAlireza@

    1397/01/13 ساعت 23:20

    اولین روز کاری امسالم تموم شد؛ پارسال پیارسالا، یه همکاری می‌گف #سیزده_بدر روزیست که ملت در دشت و دمن پی عشق و حال، ول می‌چرخن و ما (روزنامه‌نگاران) حرف‌های ۱۳روز پیش رهبر و رییس‌جمهورو قاب می‌کنیم واسه شماره ۱۴فروردین روزنامه که ملت مثه باقی شماره‌های سال نخوانند!