• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/01/13 ساعت 11:32

    پرداخت ۴۵۰ میلیارد تومان به کارکنان و بازنشستگان بابت #سود_سهام_عدالت حدود ۹ میلیون نفر از کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی، #بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی و خانوارهای این افراد، ۴۵۰ میلیارد تومان بابت تسویه حساب سود #سهام_عدالت خود می‌گیرند