• سجاد سامانی   Sajjadsamani@

    1397/01/04 ساعت 16:12

    ولی اکثرتون وقتی توییتای سیاسیتون رو می‌نویسید حس می‌کنید تو سازمان ملل دارید سخنرانی می‌کنید :)) بان‌کی‌مون انقدر مواضعش‌و موثر نمی‌دونه