• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/01/02 ساعت 01:06

    ۳. در این چهل سال آنقدر که انقلاب از #نفاق و #نفوذ ضربه خورده است از هیچ تهدید دیگری ضربه نخورده است. ما برجسته‌ترین چهره‌های انقلاب اسلامی را در توطئه منافقین و نفوذی‌ها از دست دادیم. بیشترین ناآرامی‌ها و اغتشاشات را عناصر نفاق و نفوذی در جامعه به وجود آورده‌اند.