• خبرگزاری ایرنا   @irna_1313@

    1397/01/02 ساعت 16:30

    همزمان با فرارسیدن سال جدید، ٩ ملوان ایرانی زندانی در «لاندی» کراچی #پاکستان، با پیگیری سرکنسولگری #ایران در این شهر آزاد و به میهن بازگردانده شدند