• سید امیر سیاح   seyedamirsayah@

    1397/01/02 ساعت 06:51

    یمنی‌ها اف۱۵ #سعودی را سرنگون کرده‌اند طبعا ما خوشحالیم چون حال سعودیهای ضعیف‌کش گرفته‌شده این وسط #آمدنیوز چرا ازاین ماجرا ناراحته و حرصش گرفته؟!