• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1396/12/29 ساعت 20:10

    جالبه وقتى من و وحید هاشمیان سر تمرین بعد از تحویل سال همدیگرو بغل میکنیم و روبوسى و تبریک، همه همکارامون با تعجب نگاه میکنن که چى شد یدفعه ما باید توضیح بدیم که سال نو شده و چشمانى که با تعجب نگاه میکنن سال نو مبارک با آرزوى بهترینها براى شما عزیزان