• سيد مصطفى آقاميرسليم   Smmirsalim@

    1396/12/29 ساعت 10:54

    اگر #ترامپ از #سپاه تمجید مى کرد، ما باید در حقانیت سپاه شک مى کردیم. درد او از مجاهدت سپاهیان در جنگ ٨ ساله، در برخورد با منافقان آدمکش، در افشاى #براندازى خزنده به نام آزادى اطلاع رسانى و در سرکوب توطئه ننگین #داعش است …