• فرزاد فرزین   FarzadFarzin2@

    1396/12/29 ساعت 20:03

    سال نوی همگی مبارک عزیزانم انشاالله لب همه ایرانی‌ها خندون، حالشون خوب، جیبشون پُر پول و سرشون جلو هیچ نامردی خم نباشه .