• یاشار سلطانی   yasharsoltani@

    1396/12/28 ساعت 14:42

    دراین پرونده علاوه بر #ژن_خوب میعاد صادقی خواهرزاده شهیدی رییس بنیاد شهید،یک ژن خوب دیگر هم وجود داردکه مربوط به مهدی فقیهی برادر روح اله فقیهی، داماد حیدرمصلحی وزیر اطلاعات دولت احمدی نژادومتهم پرونده بابک زنجانی می‌باشد. هر دوی این ژن خوبها همچنان در بنیاد شهید مشغول خدمت!هستند