• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1396/12/26 ساعت 22:31

    دو عکس از لیگ نونهالان و بازى تیم ملى!! شاید هیجان دیدن نونهالان بیشتر از این تیم محلیه.یک بازى درون تیمى و یا تیمى از جوونهاى لیگ تحت عنوان تیم امید،فشار بیشترى به بازیکنان مى آورد و هزینه این بازى میتوانست مشکلات زیادى از تیمهاى پایه ملى حل کند و .. بریده باد دو دست ابو دلال