• افشین حبیب‌زاده   AfshinHabibzade@

    1396/12/25 ساعت 22:44

    روزهای ابتدایی آغاز مدیریت #دکتر_نجفی گزارشی در خصوص برخی تخلفات صورت گرفته در #شهردارى ،که عمدتاً حاصل گزارشات مردمی بود تهیه و در اختیار ایشان قراردادم. پس از پیگیری متوجه شدم به جهت اهمیت موضوع به سرعت گزارشات را بررسی تا منجر به صدور یکی از بخشنامه‌های #مبارزه_با_فساد گردید.