• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1396/12/25 ساعت 14:06

    نشست شورای عالی کار که امروز برای تعیین #دستمزد۹۷ تشکیل شده بود بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسید. قرار است شورای کار فردا مذاکرات خود را در این باره ادامه دهد. #دستمزد #حقوق