• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1396/12/23 ساعت 12:06

    #حجتی وزیر ماند/ #مجلس با رای اعتماد دوباره به حجتی وزیر جهاد کشاورزی، وی را ابقا کرد تعداد آرای ماخوذه: ۲۲۹ رای تعداد آرای موافق: ۱۰۵ رای تعداد آرای مخالف: ۱۱۷ رای