• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1396/12/23 ساعت 20:11

    تشریح عناوین اتهامات حمید #بقایی مطابق با کیفرخواست/دادستان تهران:#اختلاس به مبلغ به ١٦ میلیارد تومان، اختلاس سه میلیون و هفتصد و شصت و شش هزار و پانصد یورو/تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی که در این بخش دادگاه تجدید نظر برائت داده است