• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1396/12/23 ساعت 09:39

    #نوروزی موافق استیضاح حجتی: خاک بر سر من که مسئولین مملکت باید از سرمایه داری که تابعیت ترکمنستانی دارد و ٧٠٠ هکتار زمین را غارت کرده دوباره بیایند به او ٧٠٠ هکتار زمین را متری ١٣ هزار تومان واگذار کنند/ چرا اینجور میکنید؟چرا مملکت را به باد میدهید؟چه کرده اید برای این مملکت؟!