• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1396/12/23 ساعت 09:23

    من وخیلی‌های دیگربرای عاقبت بخیری احمدی نژاد دعا می‌کنیم اوباید قدر حمایت‌های نیروهای انقلاب و ولائی را بیشتر از اینها بداند وصبر و تحمل خود را نسبت به آنچه که ظلم می‌پندارد بیشتر کند او می‌تواند وباید از این گردنه عبور کند دوست ندارم شاهد جشن و پایکوبی منتقدین احمدی نژاد ۸۴باشم