• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1396/12/23 ساعت 20:19

    #ظریف:#آمریکا نیمی از #صادرات تسلیحاتی‌اش را به منطقه ما پمپاژ می‌کند. اغلب این تسلیحات به دست رهبران بی‌تجربه و ماجراجویی می‌افتد که مرتکب جنایت جنگی‌اند. با این‌حال ادعا میشود که ایران مایه بی‌‌ثباتی است/خنده‌دار است که واقعیات، بزرگترین دشمنان #عوام‌فریبی و #پوپولیسم‌ اند