• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1396/12/23 ساعت 15:32

    #محسن_هاشمی: از عصر روز گذشته، استعفایی را از #شهردار_تهران دریافت کردیم/ #نجفی علت استعفا را یک مشکل پزشکی مطرح کرده است/ اگر شهردار تهران توضیحات قانع کننده‌ای داشته باشد و این استعفا پذیرفته شود، در جلسه‌ای جایگزین وی را انتخاب خواهیم کرد