• سید امیر سیاح   seyedamirsayah@

    1396/12/22 ساعت 08:34

    ازمیان ۴۵۰مدعی، #آرش_حسامی (۲۹ساله تولیدکننده کفش بابرند ویزلند) طی ۵مرحله مسابقه بارای بینندگان #پایش به عنوان جوان موفق سال انتخاب شد تبریک به آرش ان شاالله بتوانیم محیط کسب وکار ایران را مهیای تولدورشد کارآفرین‌های بزرگ کنیم وبزودی محصولات ویزلند در بازارهای جهانی بدرخشد