• هدایت‌الله خادمی   Hedayatkhademi1@

    1396/12/22 ساعت 19:28

    امروز ،شفاف‌تر شد که در خصوص موضوعی خاص ،آنچه که در ذهن داریم با آن چیزی که در قلب داریم با آن چیزی که بر زبان می‌آرویم با آن چیزی که می‌نویسیم ،گاهأ ٤ مطلب و تصمیم متفاوت هستند و یکی نیستند و حتی ،شاید با آن چیزی که خوانده میشود هم فرق کند و٥ مطلب ، نظر و تصمیم متفاوت باشند