• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

    1396/12/22 ساعت 18:51

    کاش بهجای این همه هشدار تلویزیونی برای چهارشنبه سوزی ،احیای سنت‌های باستانی چهارشنبه سوری تاریخی که تا ایران هست حذف شدنی نیست، برنامه ریزی می‌شد.چه خوب بود تا معاون اول رییس جمهور و یا وزیر ارشاد به خاطر فرهنگ ایرانی و دور شدن از آفت‌های ترقه بازی چهارشنبه سوری برقرار می‌کردند.